فوکو و انقلاب ایران

1508581_10203498567209582_5656738778885829189_n

یکشنبه؛ بیست و ششم بهمن ماه؛ ساعت ۱۵/۳۰؛ دفتر انجمن اسلامی دانشکدۀ علوم اجتماعی