آگهی هگل در مجلۀ فرهنگی ینا برای کتاب پدیدارشناسی روح

مترجم: محمدمهدی اردبیلی

[توضیح مترجم: متن زیر آگهی تبلیغاتی کتاب پدیدارشناسی روح است که در ۲۸ اکتبر همان سال انتشار، ۱۸۰۷، توسط هگل در مجلۀ فرهنگی ینا منتشر شد. وی در این متن توضیحاتی اجمالی در مورد این کتاب و همچنین ارتباط آن با کل نظام فلسفی‌اش به دست می‌دهد. متن زیر از ضمیمۀ کتاب فورستر ترجمه شده است:

Forster, Michael, 1998, Hegel’s Idea of a Phenomenology of Spirit, Chicago: Chicago University Press, p-p. 612-613.

خود متن انگلیسی نیز از ضمیمۀ ویرایش زیر از پدیدارشناسی روح ترجمه شده است:

Hegel, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980

لازم به ذکر است که این متن در سال انتشار، علاوه بر چاپ در مجله فرهنگی ینا، به صورت برگه‌ای مجزا برای استفادۀ مخاطبان در میان صفحات چاپ نخست کتاب نیز قرار داده شد. ]

***

نخستین مجلد از نظام علمِ[۱] جی. دبلیو. اف. هگل، که مشتمل بر پدیدارشناسی روح است، توسط انتشارات کتابفروشی‌های یوزف آنتون گوب‌هارت[۲] در بامبرگ[۳] و وورتسبورگ[۴] انتشار یافته و در تمام کتابفروشی‌های معتبر توزیع شده است.

این نخستین مجلد [از نظام علم]، دانش را در صیرورتش بازمی‌نماید. پدیدارشناسی روح باید جایگزین شرح‌های روانشناسانه و مباحث انتزاعی‌تر دربارۀ تاسیس دانش شود. این کتاب مقدمه‌ای را برای علم تمهید خواهد کرد، آن هم از نقطه‌نظری که آن را به علمی نوین و جالب توجه و نخستین علم در فلسفه بدل می‌سازد. این [اثر] دربردارندۀ قالب‌های مختلف روح[۵] در مقام منزلگاه[۶]هایی در راه بدل شدن روح به دانش محض یا روح مطلق است. بنابراین آگاهی، خودآگاهی، عقل مشاهده‌گر و فعال، و خود روح به صورت‌های روح اخلاقی [اجتماعی][۷]، روح فرهیخته و پرورش‌یافته، و روح اخلاقی [فردی][۸]، و نهایتاً به منزلۀ روح دینی در صور مختلفش، در بخش‌بندی‌های اصلی این علم شرح داده شده‌اند، که به ترتیب در صورت‌های بعدیِ [آن] تقسیم شده‌اند. غنای نمودهای روح که در نظر اول، آشفته و درهم‌و‌برهم به نظر می‌رسند، [از طریق این اثر] به سطح نظم‌[۹]ای علمی برکشیده شده که این نمودها را بر طبق ضرورتشان بازمی‌نماید، و بدین وسیله نمودهایی که ناکامل‌اند خود را رفع کرده و به مراتب والاتری گذر می‌کنند که حقیقتِ بی‌واسطۀ آنهایند. آنها حقیقت فرجامین‌شان را ابتدا در دین و سپس در علم به مثابه نتیجۀ کل [این فرآیند] بازمی‌یابند.

نگارنده در پیشگفتار کتاب رویکردش را در قبال آن چیزی شرح می‌دهد که به نظرش نیازِ فلسفه در نقطه‌نظر فعلی‌اش است، و علاوه بر این، [رویکردش را] در قبال گستاخی و بی‌معنایی فرمول‌های فلسفی‌ای که در حال حاضر شأن و منزلت فلسفه را جریحه‌دار کرده‌اند، و به طور کلی، در قبال آنچه برای فلسفه و تحصیلِ آن ضروری است [بیان می‌کند].

مجلد دوم حاوی [کل این] نظام، شامل منطق در مقام فلسفۀ نظرورز[۱۰] و دو بخش دیگر باقی‌مانده از فلسفه، یعنی علم طبیعت و علم روح خواهد بود.

[۱] System of Science

[۲] Josef Anton Goebhardt

[۳] Bamberg

[۴] würzburg

[۵] shapes of Spirit

[۶] stations

[۷] ethical Spirit

[۸] moral Spirit

[۹] order

[۱۰] Speculative Philosophy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.