نقد کی یر کگور علیه سیستم پردازی هگل

 امیر دل زنده نژاد

دانشجوی دکتری فلسفه و کلام

 یداله رستمی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ایلام

چکیده

در این مقال به یکی از مهمترین ابعاد تفکر کی یر کگور یعنی قیام علیه هگل و هر گونه سیستم پردازی فلسفی  می پردازیم.دیالکتیک کی یر کگوری را در جدال با دیالکتیک عقلی هگلی قرار می نهیم. تا جائیکه امکان دارد آن قسمت از ابعاد فکری او که به طرد مفهوم پردازی سیستماتیک فلسفی می پردازد را واکاوی خواهیم نمود و  نشان می دهیم که چگونه بدون اعتقاد و بنا کردن یک سیستم فلسفی به کنکاش در مورد معنای جهان، زندگی و انسان می پردازد و او را یکی از پیشگامان نقد مدرنیته و مبشر پست مدرنیسم قرار می دهد و خواستگاهای تفکر انضمامی و وجودی را در تفکر کی یر کگور نشان می دهیم  و به بدیل های فکری علیه دستگاه هگلی در متون کی یر کگور  در حد توان خود اشاره خواهیم  نمود  امید است این مقال راهی را به سوی شاناسائی هر چه بیشتر فرهنگ مغرب زمین برای مباحثات تطبیقی و انتقادی بگشاید.

مفاهیم کلیدی: سیستم پردازی، ترس اگاهی، هگل، انضمامیت، ایمان و دیالکتیک

 

دریافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *