ترجمه سخنی از پروتاگوراس

دکتر اکبر جباری

*در نگارش این مقاله نویسنده از آقایان داریوش درویشی از ایران و Daritan Mico از کشور یونان (متخصیین زبان یونانی) مشاوره گرفته است.

پروتاگوراس، متفکری پیش از سقراطی است که نام و مقام علمی اش نه به دلیل قدرت نام افلاطون، بل، به خاطر نوع گزارشی که افلاطون از او ارائه کرده، در تاریخ  به طاق نسیان رفته است. گزارشی سراسر مغرضانه که افلاطون به هردلیلی مرتکب آن شده و اینگونه خود را به عنوان یک فیلسوف درجه اول، و بل بزرگترین فیلسوف تاریخ، ننگ بی انصافی را بر خود پذیرفته است.

آنچه ما از پروتاگوراس امروزه در اختیار داریم، دوازده قطعه است که اینجا سعی خواهم کرد مشهورترین قطعه او را که افلاطون نیز برای نخستین بار آن را در رساله “ته تتوس” و ارسطو نیز در “متافیزیک” نقل کرده اند، به دید آوریم تا معلوم شود که افلاطون در حق این متفکر یونان باستان چقدر از طریق انصاف خارج شده و تا چه میزان اغراض شخصی خود را در تفسیر او وارد کرده است………

دریافت

One Reply to “ترجمه سخنی از پروتاگوراس”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *