هگل و کانت

10857320_911606735524210_5277490517498975917_o (1)

دوره دوم درسگفتار هگل و کانت

مدرس: دکتر محمد مهدی اردبیلی

تاریخ آغاز دوره: بیست و یکم بهمن ماه-روزهای سه شنبه

محل برگزاری: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- دفتر انجمن اسلامی

ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد