ردِّ مسئله‌ی تناسخ از دیدگاه دو فیلسوف بزرگ جهان اسلام، ملاصدرا و ابن سینا

رمضان عبدی، کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی، گرایش فلسفه و حکمت

 

دریافت