Saturday, May. 27, 2017

آرشیو برای آرشیو برچسب: ' لاکان'

نامه دزدیده شده (از منظر لاکان و دریدا)

نامه دزدیده شده (از منظر لاکان و دریدا)

نوشته شده در: فوریه 07, 2016

حامد گنجعلیخان حاکمی در «عامل حقیقت» دریدا درخصوص سمیناری که لاکان درباره ی نامه دزدیده شده ارائه کرده [...]

امر واقع ِ لاکانی

امر واقع ِ لاکانی

نوشته شده در: نوامبر 21, 2013

کیانوش دل زنده امر واقعِ در وجوهی بسیارمتفاوت از واقعیت تلقی می شود. پدیده ی مبهم و پیچیده [...]