شرحی اجمالی بر نظریه‌ی مُثُل افلاطون

محمدمهدی اردبیلی*[۱] چکیده نظریه‌ی مُثُل را بی‌تردید می‌توان نقطه‌ی ثقل و اتکای فلسفه‌‌ی افلاطون دانست که کل منظومه‌ی فکری وی، اعم از هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، منطق، اخلاق، سیاست و حتی هنر … ادامه خواندن شرحی اجمالی بر نظریه‌ی مُثُل افلاطون